Poesía española

Poemas en español

Cantigas de santa maría

(ESTA É DE LOOR DE SANTA MARÍA, COM’É FREMOSA E BOA E A GRAN PODER) Rosa das rosas e Fror […]

Santa maría

Santa María, estrella do día, Móstranos vía Pera Deus et nos guía, Da onsadía que lles fazía Fazer folía mais, […]

O que foi passar a serra

O que foi passar a serra e non quis servir a terra, é ora, entrant´a guerra, Que faroneja? Pois el […]