Poesía española

Poemas en español

O que foi passar a serra

O que foi passar a serra e non quis servir a terra, é ora, entrant´a guerra, Que faroneja? Pois el […]